Welkom

Covid-19 update 14-10

Beste cursisten,

In verband met de aanscherping van de regels rondom corona zijn wij helaas genoodzaakt om de lessen vanaf maandag 19 oktober te verplaatsen/ te laten vervallen. Wij houden de maatregelen nauwlettend in de gaten en komen hier steeds op terug.

Mocht in het ergste geval de cursussen niet afgerond kunnen worden dit jaar, dan kijken wij naar een passende oplossing. Hierover zal het bestuur in beraad moeten gaan.

Met vriendelijke groet, Bestuur kc-gnon.

Fit for fun

Voor fit for fun wordt een ander regime gebruikt. Er wordt niet iedere week les gegeven. Ook zijn de lessen van dien aard dat instromen altijd mogelijk is. Dit jaar is geen inschrijving mogelijk.

Voor het actuele nieuws: bezoek onze Facebook pagina