Lid worden

Als lid kunt u deelnemen aan cursussen en andere leuke activiteiten die wij van tijd tot tijd organiseren. Natuurlijk bent u welkom op onze jaarlijkse A.L.V. en kunt u gebruik maken van diverse andere voordelen.
Als u nog geen lid bent, kunt u zichzelf natuurlijk wel opgeven voor een cursus. Het lidmaatschap regelt u dan bij uw eerste les.

De contributie bedraagt € 25,50 per jaar.
Een gezinslidmaatschap kost € 12,75 per jaar.
Administratiekosten nieuwe (gezins-)leden € 2,50.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie (zie contactgegevens).

Wanneer u lid wordt nà 1 juli betaalt u € 10,25 + € 25,50 voor het volgende jaar (plus 2,50 administratiekosten).
Meld u zich na 1 december aan als lid, dan gaat uw lidmaatschap op 1 januari van het daarop volgend jaar in. U betaalt dan € 25,50 + € 2,50 administratieko
sten.